نرم افزار حسابداری

Acounting

نرم‌افزار یک‌پارچه مالی پیشرو

مجموعه‌ای از اجزا به هم پيوسته مالی در داخل يك سازمان يا موسسه را مي‌توان توسط سيستم حسابداری، جمع‌آوری، تجزيه و تحليل، ثبت و طبقه‌بندی كرد و اطلاعات حاصله را در قالب گزارشاتی در اختيار استفاده‌كنندگان درون و برون سازمانی قرار داد. هدف اين است كه بتوان موقعيت سازمان خود را ارزيابی كرده و با روش‌های نوين و عملی به مشتريان خود شناساند و در نهايت بتوان خروجی‌های سازمان خويش را در قالب گزارشات مدون و استاندارد جهت استفاده مديران سازمان و سهامداران در اختيار آن‌ها داد.

چک و بانک | انبار و تولید | خرید و فروش | یادآوری

اهم امكانات نرم افزار یکپارچه مالی پیشرو
محيط كاربري راحت
يادگيري سريع مبتني بر صفحه كليد
تعريف سر فصل حساب‌‌ها تا سطح ۵
ثبت سند حسابداري به صورت دستي
تعريف اطلاعات تكميلي (اطلاعات اقتصادي و شناسنامه اي، تصوير و امضا) براي اشخاص
تعريف اطلاعات بازرگاني شامل: ميزان اعتبار، مدت تسويه، درصد بازاريابي و تعيين حد مجاز مانده حساب براي اشخاص
درج يادداشت و توضيحات براي اشخاص
ثبت اسناد به صورت موقت، دائم و نهايي
گزارش از تراز ها و دفاتر
بستن حساب‌ها و ايجاد دوره مالي جديد به صورت اتوماتيك
جستجوي كامل تمام اطلاعات مربوط به اسناد (شامل مبلغ، شرح، مركز، محدوده سند و تاريخ و…)
سيستم مراكز
ساختن گزارش تركيبي از حساب‌ها و ذخيره گزارش
تجميع اسناد و چاپ سند تجميعي
گزارش سند كل ماهانه (براي ثبت در دفاتر قانوني)
انتقال اطلاعات يك سند به يك سند ديگر
انتقال اطلاعات سند از فايل Excel ,Text ,PE2
انتقال اطلاعات سند به صورت TIF, Excel ,Text ,PE2

همچنین شما می‌توانید جزییات هر بخش را با انتخاب آیتم موردنظر از لیست زیر ببینید: