به نیماد ... ملحق شوید

در تلاشیم با توجه به ظرفیت موجود، نیروهایی توانمند و پر انرژی را، که از کار در یک محیط پویا‌ و صمیمی‌ لذت می برند، به جمع همکارانمان اضافه کنیم. همکارانی هدفمند، که رویا و انگیزه دارند و سرشار تلاش و پشتکارند.

ما در نیماد معتقدیم

بدون رشد تک به تک افراد یک مجموعه، آن مجموعه رشد نخواهد کرد. باید امکان و شرایط رشد برای همه اعضاء فراهم باشد؛ این یک باور قطعی است. معتقدیم، پیشرفتهایی که به دست آورده‌ایم، نتیجه نبوغ و تلاش تیمی تک تک همکارانمان بوده است و همچنان به قدرت افراد برای رسیدن به هدفهای بلند ایمان داریم.

فرم جذب همکار

فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید، بعد از ثبت فرم در صورت تایید اولیه، جهت مصاحبه حضوری، با شما تماس گرفته خواهد شد.

با خدمات ما در نیماد، بیشتر آشنا شوید